SOBO is in volle verandering!

Momenteel herbekijken wij onze organisatiestructuur. Het project heet “SOBO 2.0” en staat voor een nieuwe verbeterde versie van SOBO bedoeld om onze klanten beter te bedienen. Dat vraagt vooral dat teams meer verantwoordelijkheid krijgen in het beantwoorden van klantenvragen.
Tegelijk willen wij de ondersteuning van onze medewerkers versterken zodat ze zelfstandiger en sterker worden. Dat vraagt dan weer dat de HR-ondersteuning en de directe begeleiding op de werkvloer nog meer gestroomlijnd en op elkaar afgestemd is.

Alt

Werkbaarheid van de job 

In deze stressvolle tijden willen wij de werkbaarheid van de job van al onze medewerkers verbeteren. Wij werken rond volgende thema’s:

- regelmogelijkheden binnen de eigen job

- steun van de directe leidinggevenden

- betrekken van medewerkers in de beslissingen

- afwisseling in het werk

- leermogelijkheden

- informatie aan medewerkers

- werkdruk

- herstelbehoefte van medewerkers

- haalbaarheid van de job tot aan de pensioenleeftijd

Hiervoor ontwerpen wij een nagenoeg volledig nieuwe  architectuur van operationele werking. Dit zal leiden tot een betere service naar onze klanten, een nog hogere kwaliteit van onze producten en diensten en gelukkiger medewerkers.

Subsidie Europees Sociaal Fonds

SOBO 2.0 loopt van 1/11/2018 t/m 30/4/2020. SOBO ontvangt hiervoor een subsidie van het Europees Sociaal Fonds van € 32000. De Vlaamse overheid mede-financiert voor een bedrag van € 48000. Het project past onder prioriteit 4 ‘Partnerschapsontwikkeling en Mensgericht Ondernemen’ van het Operationeel Programma, investeringsprioriteit 8.v ‘Organisaties in Vlaanderen verbeteren de kwaliteit van de arbeid voor hun werkenden’. 

De veranderingen in ons bedrijf zullen langzamerhand zichtbaar worden. Het geluk van onze klanten en medewerkers ligt ons nauw aan het hart!< Terug naar nieuwsoverzicht